Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020

  • Những cách tái tạo dây chằng chéo trước sau chấn thương

    Những cách tái tạo dây chằng chéo trước sau chấn thương

    TT - Đứt dây chằng chéo trước ở gối là một tổn thương hay gặp trong các chấn thương thể thao. Người bị đứt dây chằng chéo trước sẽ bị lỏng gối, các hoạt động chạy nhảy sẽ gặp khó khăn. Để có thể tiếp tục các hoạt động thể thao, họ cần phải tiến hành phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước và tập phục hồi chức năng trong khoảng 6 tháng đến 1 năm.